Sieć 5G zagrożenie dla życia, smog elektromagnetyczny epidemią XXI wieku na Świecie !

Czy sieć 5G jest niebezpieczna i szkodliwa ?

Naukowcy z wielu stron świata twierdzą, że technologia 5G jest wyjątkowo szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

We wrześniu 2017 r. Złożono oświadczenie do Komisji Europejskiej z żądaniem moratorium na zwiększenie liczby anten komórkowych w związku z planowaną rozbudową sieci mobilnych 5G. Wyraził uzasadnione zaniepokojenie konsekwencjami zdrowotnymi wyższego poziomu promieniowania, który ma negatywny wpływ na układ neurologiczny u ludzi, powoduje bezpłodność i raka, informuje wiele źródeł internetowych. Es-Ireland podaje:

„My, niżej podpisani naukowcy i lekarze, zalecamy wprowadzenie moratorium na wdrożenie sieci piątej generacji – 5G, dopóki naukowcy, niezależnie od producentów, nie zbadają w pełni potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

5G znacznie zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF) w porównaniu do istniejących sieci 2G, 3G, 4G, Wi-Fi itp. Udowodniono już, że sieć elektromagnetyczna o częstotliwości radiowej jest szkodliwa dla ludzi i środowiska … ”

5G to kolejna generacja komunikacji mobilnej i bezprzewodowej. Technologia ta zapewni wyższą prędkość i przepustowość przesyłania ogromnej ilości danych (nawet 100 razy). Sieć nowej generacji będzie wykorzystywana w Internecie (IoT) do samochodów bez kierowcy, inteligentnych miast i miasteczek, dronów oraz do szybszego przesyłania strumieniowego wideo. Istnieją nawet plany transmisji 5G z kosmosu, gdy tysiące satelitów pokryją każdy cal kwadratowy ziemi promieniowaniem bezprzewodowym.

5G będzie zawierać wyższe częstotliwości fal milimetrowych, które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane w Internecie i technologii komunikacyjnej. Wdrażając 5G w celu szybszej komunikacji, proponuje się dodanie nowych częstotliwości w widmie mikrofalowym:

 • niskiej (0,6 GHz – 3,7 GHz),
 • średniej (3,7 GHz – 24 GHz),
 •  wysokiej (24 GHz i więcej).

Ponieważ te wyższe częstotliwości nie są w stanie rozprzestrzeniać się daleko z powodu przeszkód w postaci budynków, system ten będzie musiał wykorzystywać gęstą sieć stałych anten na zewnątrz co 300 metrów, a także systemy wewnątrz budynków i budowli.

Promieniowanie to, podobnie jak systemy telekomunikacyjne 2G, 3G, 4G, nie zostało poddane wstępnym testom rynkowym pod kątem długoterminowego wpływu na zdrowie ludzi, pomimo faktu, że ludzie będą stale na niego narażeni.

Twierdzi się, że dodanie tego promieniowania o wysokiej częstotliwości do już złożonej kombinacji niższych częstotliwości spowoduje negatywne konsekwencje zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Wpływ istniejącego promieniowania na środowisko był wcześniej ignorowany. 5G znacznie zwiększy promieniowanie mikrofalowe i milimetrowe w naszym środowisku i będzie mieć szkodliwy wpływ na dziką przyrodę i drzewa. 5G znacznie zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej RF-EMF, które już okazały się szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Naukowcy twierdzą, że technologia 5G jest wyjątkowo szkodliwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska
Ryzyko związane z 5G:

 • choroby oka,
 • zaćma, uszkodzenie siatkówki,
 • ciężkie pocenie się,
 • uszkodzenie skóry,
 • upośledzenie układu odpornościowego,
 • zaburzenie metaboliczne,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • otwiera barierę krew-mózg,
 • uszkodzenie nasienia,
 • zwiększone ryzyko raka,
 • uszkadza błony komórkowe oraz DNA
 • śmierć populacji owadów, główny pokarm dla ptaków i nietoperzy,
 • wzrost oporności bakteryjnej i przesunięć bakteryjnych,
 • uszkodzenie roślin i drzew.

Wcześniej fale milimetrowe (o dużej intensywności) były wykorzystywane do celów wojskowych w aktywnych systemach uderzeniowych jako nieśmiercionośna broń do kontroli tłumu i wykazywały negatywny wpływ na zdrowie narażonych ludzi.

Niektóre badania efektów nietermicznych wykazały, że długości fal milimetrowych są ukierunkowane na błony komórkowe i mają niekorzystny wpływ biologiczny. Powodują zaćmę, zmiany w układzie odpornościowym oraz wpływ fizjologiczny na serce i ciśnienie krwi.

Eksperci i współautorzy raportu Betzalal wykazali, że gruczoły potowe, które są strukturami spiralnymi w górnych warstwach skóry, mogą działać jako odbiornik anteny dla fal w zakresie mniejszym niż 5 GHz. Jeśli promieniowanie to nie zostanie zatrzymane, może dojść do poważnej eksplozji chorób w ludzkim ciele.

Oto, co mówią niektórzy eksperci o 5G:

„Nowa technologia bezprzewodowa 5G wykorzystuje fale milimetrowe (ekstremalnie wysokie częstotliwości), generując fotony o znacznie większej energii niż nawet 4G i WiFi. Używanie tej technologii bez udowodnienia bezpieczeństwa jest wyjątkowo nierozsądne, ponieważ wiadomo, że fale milimetrowe mają ogromny wpływ do wszystkich części ludzkiego ciała ”.

Trevor Marshall , dyrektor, Autoimmunity Research Foundation, Kalifornia:

„Plany rozprzestrzeniania wysoko wnikającego promieniowania kosmicznego o częstotliwości 5G z kosmosu powinny być oczywiście jednym z największych nonsensów, jakie ludzkość kiedykolwiek wymyśliła. Wtedy życie w dowolnym miejscu nie będzie bezpieczne”.

Olga Shin , była członkini WHO i autorka No Safe Place:

Niebezpieczne fale napromieniują wszystkich, w tym najbardziej narażonych na promieniowanie o częstotliwości radiowej:

 • kobiety w ciąży,
 • nienarodzone dzieci,
 • małe dzieci, młodzież,
 • mężczyźni w wieku rozrodczym,
 • osoby starsze,
 • niepełnosprawne i przewlekle chore”.

Dr Ronald Powell , list do FCC w sprawie rozszerzenia 5G:

„Wraz z 5G istnieje wysoce skoncentrowana sieć nadajników i przełączników, które znacznie zwiększają poziom promieniowania. Teraz ta firma jest wyceniana na 7 bilionów dolarów, co producenci naprawdę chcą uzyskać”.

Girish Kumar , profesor, Wydział Elektryczny, IIT, Bombaj:

„Jednak niezależnie od tego, co pokażą przyszłe badania, technologia 5G zostanie w tym czasie w pełni wdrożona i bez możliwości odwrócenia, ponieważ całe przyszłe życie ludzkości będzie oparte i zależeć od funkcjonowania promieniowania 5G.

Jest to wyjątkowa sytuacja w historii ludzkości, kiedy cała populacja będzie narażona na sztuczne urządzenia z promieniowaniem niejonizującym, które nie zostały wystarczająco przetestowane przed jej rozmieszczeniem.

Czy naukowcy i ci, którzy wyrazili zgodę na wprowadzenie niedostatecznie sprawdzonych technologii, które wpłyną na nas wszystkich, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Odpowiedź jest prosta: nie … ponieważ jeśli w przyszłości zostaną odkryte jakiekolwiek problemy zdrowotne, ich pojawienie się może potrwać dekady. Do tego czasu osoby, które obecnie pozwalają na wdrożenie niedostatecznie sprawdzonej technologii 5G, przejdą na emeryturę lub na cmentarz. ”

Dariush Leshchinsky , doktor nauk:

„Naukowe dowody poważnego zagrożenia wciąż rosną, potwierdzając zwiększone ryzyko raka, bezpłodności, deficytów uczenia się i pamięci, zaburzeń neurologicznych, nadwrażliwości elektrycznej itp.

Dzisiejsza telefonia komórkowa, Wi-Fi i telefony bezprzewodowe wywołują nietermiczne efekty biologiczne, wzmacniając potrzebę stosowania zasady ostrożności w odniesieniu do zmniejszenia narażenia. W ten sposób należy zwrócić szczególną uwagę na najbardziej wrażliwe grupy, takie jak dzieci ”.

Wprowadzenie technologii 5G wiąże się z radykalnym wzrostem poziomu zanieczyszczenia elektromagnetycznego. Dlatego 180 lekarzy i naukowców z 36 krajów napisało list do Unii Europejskiej, domagając się moratorium na jego wdrożenie.

Tymczasem chciwi producenci starają się wyrobić opinię publiczną na temat braku szkód ze strony nowych technologii poprzez duże inwestycje w media i ostry lobbing ich interesów.

Naukowcy i badacze uważają, że kwestia ta zasługuje na głęboką analizę i debatę publiczną.

Przekaż dalej tą informację, póki jest na to czas, aby ludzie zrozumieli jakie to będzie miało skutki dla ich życia. Telefonia komórkowa, internet bezprzewodowy wifi już po 10 latach widać dokładnie co się dzieje z dziećmi i osobami dorosłymi, które nadużywają technologi. Wiele dolegliwości nie jest kojarzone z faktem szkodliwego promieniowania ( im dłużej ktoś korzysta z tych dobrodziejstw techniki tym bardziej zaburza swój organizm). Piszę to jako praktyk.

Wkrótce pokażemy film jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego, wifi, laptopa, tabletu.  c.d.n.

Podsumowanie możliwych objawów zaburzeń powodowanych przez promieniowanie – do przemyślenia:

 • Bóle głowy, zaburzenia snu, zaburzenia układu neurologicznego,  zaburzenia koncentracji, drażliwość, zmęczenie i depresja.
 • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) i nadciśnienie.
 • Bliżej nieokreślone szumy w uszach, zawroty głowy.
 • Zmęczone i przekrwione gałki oczne, zaburzenia widzenia, migrena oczna.
 • Pogorszenie parametrów morfologii krwi, błony komórkowe ulegają uszkodzeniu – czerwone krwinki nie wykształcają się
  w pełni.
 • Czerwone krwinek ulegają sklejaniu się między sobą. Wzrasta ryzyko zakrzepów.
 • Wzrasta ryzyko pogorszenie się dotychczasowych jednostek chorobowych.
 • WHO podaje promieniowanie mikrofalowe za czynnik prawdopodobnie rakotwórczy przez osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
 • U dzieci: zaburzenia wzroku i rozwoju, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, nadaktywność, agresja, syndrom ADS, tzw. krzyczące niemowlęta.

Jak My się zabezpieczamy przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym WiFi, 5G i innymi.

Odpromiennik Vita Chip E

przejdź do sklepu z odpromiennikiem elektrosmogu harmonizer biopola Vita Chip