Jak mikrobiom oddzialuje na życie człowieka w naturze.

Badania nad mikrobiomem przez ostatnie 30 lat  wymusiło radykalną zmianę w naszym modelu zdrowia ludzkiego. Od wieków medycyna zachodnia toczy wojnę z drobnoustrojami. Jak na ironię, ta wojna nas nie ratuje. To nas zabija. Czemu? Nie jesteśmy przeciw naturze. Jesteśmy wynikiem natury. Nasze przetrwanie wymaga teraz szybkiego przyjęcia tej rzeczywistości. Jest jeszcze coś, co musimy zrozumieć. Natura jest inteligentna. Nauka odkryła, że ​​ta inteligencja nasyca i łączy całe życie poprzez naturalny system, który nazwaliśmy mikrobiomem. Mikrobiom wykazuje niezwykłą zdolność do zróżnicowania genetycznego poprzez mechanizmy poziomego transferu genów, egzosomów i wirusów.

Podczas najbardziej ekstremalnego załamania się ludzkiego zdrowia w historii dokonaliśmy zaskakującego odkrycia: ludzkie komórki nie są w centrum ludzkiego zdrowia. Zamiast tego, rdzeniem jest mikrobiom, funkcjonujący jako życiodajna gleba w naszych jelitach i narządach wewnętrznych. Mikrobiom kieruje zdrowiem człowieka. Ta nowa nauka o bakteriach, grzybach, pasożytach i wirusach wymaga restrukturyzacji naszych obecnych modeli biologicznych – genomiki, proteomiki, zapalenia, kancerogenezy, odporności i chorób zakaźnych.

W ciągu ostatnich trzech dekad ludzkość doświadczyła katastrofalnego wzrostu liczby przewlekłych chorób wieku dziecięcego, bezpłodności i zapaści metabolicznej u młodych dorosłych. Ponadto obserwujemy obecnie wzrost epidemii chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych u dorosłych. Trajektoria tych krzywych chorobowych przewiduje załamanie się populacji ludzkiej i prawdopodobieństwo naszego własnego wymarcia w ciągu stulecia. Co gorsza, badania mikrobiomów w naszych planetarnych systemach gleby, wody i powietrza pokazują, że załamanie się zdrowia i przetrwania ludzi jest symptomem fundamentalnego załamania się zdrowia i biologii planety.

Ale jest nadzieja. Możemy poprawić nasz kurs. Możemy zakończyć naszą taktykę walki bakteryjnej. Możemy też ogarnąć rzeczywistość życia w nas i wokół nas. Jeśli zrobimy to natychmiast, ludzkość ma szansę.

Mikrobiom i niezwykła ścieżka komunikacyjna muszą być rozumiane raczej jako nasze zbawienie niż jako wróg. Jeśli szybko zmienimy kierunek, możemy stać się współtwórczymi partnerami z naturą i zapobiec własnemu wyginięciu. Jeśli to zrobimy, będziemy mieli możliwość wywołania najbogatszej bioróżnorodności i witalności, jaką kiedykolwiek widziała nasza planeta.

Zapraszamy na film poszerzający świadomość,  życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym według Zacha Buscha.

Świadomy lekarz o koronawirusie – wywiad z Zachiem Bushem

Lekarz dyplomowany w trzech różnych specjalizacjach, Dr Zach Bush w rozmowie z Delem Bigtree ujawnia skąd wziął się Coronavius (Covid-19), co próbuje nam powiedzieć i jak możemy wyjść z ciemności.

„Projekt Nuntucket” – niezwykły film o świadomości, mikrobiomie i kondycji ludzkości.