Moc Natura – krzem pierwiastek zdrowia.

naturacom-info

*** Zapraszamy ***

Na stronach moc natura przekażemy praktyczne informacje z zakresu środowiska życia człowieka. Na Zdrowie i chorobę ma wpływ wiele czynników – opiszemy w skrócie, które udało Nam się rozpoznać.

Do fundamentów zdrowia zaliczamy:

powietrze którym oddycham,

wodę którą pijemy i używamy w życiu codziennym,

pokarm dający nam składniki do budowy organizmu (minerały, witaminy, białka, tłuszcze i inne w tym różnego rodzaju pokarm naturalny oraz suplementy diety),

– różnego rodzaju promieniowania geopatyczne ziemskie, promieniowania elektromagnetyczne wytwarzane przez sprzęt elektroniczny, jeżeli je rozpoznamy i zneutralizujemy to tylko na tym zyskamy,

nastawienie psychiczne do życia wobec siebie samego oraz do ludzi i świata otaczającego,

– korzystać z przyrody, spacerować pośród niej, ruch to zdrowie.

wkrótce więcej informacji, c.d.n.